Hoe zit het met willekeurige
afschrijvingen ?

Startende ondernemers kunnen als zij recht hebben op startersaftrek gebruik maken van de regeling willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen. Men heeft pas recht op startersaftrek als men aan het urencriterium voldoet en dus voldoende aannemelijk kan maken dat men minimaal 1225 uur in de eigen onderneming werkzaam is. Daarnaast dient u als u gebruik wilt maken van willekeurige afschrijving de onderneming te drijven in de vorm van een eenmanszaak, vof, cv of maatschap.

Belastingtechnisch mag een bedrijfsmiddel in 5 of 10 jaar worden afgeschreven (onroerend goed uitgezonderd). Als u recht heeft op startersaftrek mag u zelf bepalen wanneer u de totale afschrijvingskosten aftrekt. Een voordeel van willekeurig afschrijven op de korte termijn is dat u door veel af te schrijven minder winst of zelfs verlies lijdt. U betaalt dan dus minder belasting of u krijgt dus zelfs belasting terug. Willekeurig afschrijven is niet verplicht.
Als u veel afschrijft bereikt uw bedrijfsmiddel eerder zijn restwaarde en kunt u er later niets meer op afschrijven. Hierdoor wordt u winst in latere jaren hoger en betaalt u dan meer belasting. Willekeurig afschrijven leidt dus niet altijd tot belastingvoordeel en moet per geval worden beschouwd.

U mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u recht heeft op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot een maximum van
€ 306.931,-