Huurtoeslag

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning en 18 jaar of ouder bent (lees hieronder voor jonger dan 18) en een zelfstandige woonruimte huurt kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag.
U dient wel bij de gemeente op het woonadres ingeschreven te staan.Om huurtoeslag te krijgen dient uw vermogen onder een bepaald bedrag te zijn.

In de tabel staat hoeveel vermogen u mag hebben om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om uw vermogen op 1 januari 2013.

Uw situatie Vermogen per persoon
U bent jonger dan de AOW-leeftijd €21.139
U bent jonger dan de AOW-leeftijd en een alleenstaande ouder. U kreeg van 1 juli t/m 31 december 2005 huursubsidiebij een vermogen van meer dan €20.300. In 2006 t/m 2012 kreeg u huurtoeslag en in 2013 hebt u recht op alleenstaande-ouderkorting. €42.278
U hebt de AOW-leeftijd en uw inkomen is niet meer dan €14.302 €49.123
U hebt de AOW-leeftijd en uw inkomen is meer dan €14.302 maar niet meer dan €19.895 €35.131
U hebt de AOW-leeftijd en uw inkomen is meer dan €19.895 €21.139

U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:

  • een eigen woon(slaap)kamer
  • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
  • een eigen toilet met waterspoeling

Op kamers wonen valt hier meestal niet onder.

Gedeelde etage
Huurt u een (deel van een) etage in een woning en deelt u de voordeur, het trappenhuis of de lift met andere bewoners, dan wordt uw woning ook als zelfstandige woonruimte beschouwd. Uw woning moet dan wel voldoen aan de 3 voorwaarden hierboven. De kamers van uw etage moeten van buitenaf kunnen worden afgesloten.

U kunt geen huurtoeslag krijgen als u een woonboot huurt.
Of u ook daadwerkelijk recht heeft op huurtoeslag hangt uiteraard ook af van uw inkomen, dat van eventuele medebewoners, uw leeftijd en de huurprijs per maand van de woning.
Bent u jonger dan 18 jaar en bent u getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest) of hebt u een kind of zijn uw beide ouders overleden, dan kunt u ook recht hebben op huurtoeslag.

LET OP: De hoogte van uw inkomen bepaald de hoogte van uw huurtoeslag. De betaalde alimentatie, giften, studiekosten of ziektekosten kunnen uw inkomen verlagen en hebben daardoor invloed op het feit of uw recht heeft op huurtoeslag en de hoogte ervan.

Aan de andere kant kunnen bepaalde inkomsten ervoor zorgen dat u juist géén recht meer kunt doen gelden op huurtoeslag zoals ontvangen alimentatie, bijtelling privé gebruik leaseauto, inkomsten uit eigen onderneming of freelance werkzaamheden.

Reden om alle fiscale aspecten goed te bezien en advies bij Fiscaal Buro van den Brink in te winnen.