Tarieven ondernemers

Ondernemer
Het alles-in-een pakket, bestaande uit:

 • De complete boekhouding
 • BTW aangiften per maand of kwartaal
 • Jaarrekening, bestaande uit Balans, Winst- en verliesrekening plus toelichting op beide.
 • Aangifte IB ondernemers.

Voordelen zijn:

 • Uw administratie voldoet aan alle eisen
 • Uw aangiften zijn altijd op tijd.
 • Geen hoge rekeningen en verrassingen aan het eind van het jaar.
 • Als vaste klant bent u altijd als eerste aan de beurt.

– Dit pakket bied ik aan voor:

 • tot 300 in- en verkoopfacturen per jaar  €85,00 per maand
 • tot 400 in- en verkoopfacturen per jaar  €95,00 per maand
 • tot 500 in- en verkoopfacturen per jaar  €105,00 per maand
 • tot 600 in- en verkoopfacturen per jaar  €115,00 per maand:
 • daarboven volgens afspraak

Bovenstaande geldt bij een gescheiden zaken- en privé bankrekening
Toeslag bij maandelijkse aangifte omzetbelasting

 
– Belastingadvies, opstellen en indienen bezwaarschriften, second opinion verzekeringen tegen uurtarief à €75,00
Genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

Stamrecht B.V.
De kosten voor het jaarlijkse administratieve verplichtingen bedragen €430,00 per jaar en gelden alleen voor B.V.’s waarin niet actief wordt ondernomen en de handel in effecten beperkt is.
Voor actieve ondernemingen en/of intensieve effectenhandel kunt u een offerte aanvragen.
Genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.