Algemene voorwaarden van Fiscaal Buro van den Brink

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van het Register Belastingadviseurs, welke gedeponeerd zijn op 21 februari 2011 bij de Rechtbank te Utrecht onder nummer 51/2011, van toepassing.

Algemene voorwaarden belastingadviseurs


General Conditions of Dutch tax adviser